08/10/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 2

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

8

18

19

35

45

51

52

59

59

82

84

85

86

87

89

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
10 79 77
6
42
20 64 11
2
90
24
17
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
40
22
15
32
77

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
15 75 22
6
65 82 11
66
24 60 7
40
10
8
26
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
80
11
27
22
88
12
5