03/10/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Abadan

16:25

4 : 0

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

16

27

42

55

59

63

67

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
5
13
29
19 61 4
11 68 23
14
20 46 18
61
6

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

4
36
18
17
23
26
8
9
1

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
23
20 78 2
14
21
28
18 73 24
4
22
5
9 82 77

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
33
11
2
16
90
24
1
88