14/09/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Siah Jamegan

15:00

1 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

78

86

96

96

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
47 82 14
73 68 6
5
8
17
3
61
18
44
33

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
88
14

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
14
44
27
4
24 66 20
8 87 19
11
12

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

13
6
34
99
18
20
19