10/09/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Teraktorsazi Tabriz

16:45

1 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

59

66

68

82

83

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
1
10
2
88
19 84 66
14 91 30
16
28
77
32 46 11

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
11
40
29
33
34
30

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
5
13
29
11 86 26
14 58 20
8
61
6
19

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

20
25
23
26
18
27
9
22