10/09/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Padide Khorasan

14:30

0 : 2

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

38

60

75

93

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
11
3
7
22
9 84 17
37
19 64 21
28
30 46 75

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
92
21
75
17
24
60
29
55

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
47 75 6
73
8
3
61
18
44
33
14 81 70
17

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

21
6
16
70
88