04/09/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Perspolis Tehran

15:00

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 18000

رخداد های بازی

25

28

38

68

90

95

95

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70 81 88
1
90
11
18
77 89 69
15
19 72 10

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
25
88
37
69
12
10

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
1
10 88 43
14
12
44
6
20 72 27
8 62 24
11

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

13
34
27
4
24
43
18