03/09/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Sepahan Isfahan

15:00

3 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

13

22

30

32

46

61

71

76

89

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
47
8 78 70
3
11 69 77
55
1
78
7
9
14

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
18
21
70
12
10
35
77

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
13
29 92 18
20
14
8
61
9 45 15
19 83 23
11

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
25
23
26
36
18
27
1