03/09/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepidrood Rasht

15:30

2 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

11

20

39

77

83

91

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
20
13
6
46 61 10
7
33
4
12 88 88
2
18 59 9

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

8
10
70
88
69
9
1

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

66
24
1
10 78 11
2
14
47 88 19
16
70 90 40
77
88

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
30
32
19
40
29
33
34
25