03/09/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Peykan Tehran

16:45

1 : 0

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 250

رخداد های بازی

50

73

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8 79 23
14
7
2
10 60 91
20
12
88
13 69 40
90

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
1
21
40
28
34
23
91

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27
2
5
1
6
14 63 10
4
70 93 23
16 76 19
18

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
77
11
3
23
19
17
25
26