24/08/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Abadan

15:15

1 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 550

رخداد های بازی

2

37

40

60

70

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
29
20
8
61
6
9 64 17
19 89 18
11
14

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
1
17
23
34
26
36
18
27

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
4
7
2
99
20
12
88
13 82 40
90 74 23
91 62 10

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
1
21
40
14
10
34
35
23