09/08/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Perspolis Tehran

15:00

0 : 2

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 12700

رخداد های بازی

20

28

44

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2
70 78 88
1
5 81 77
90
11 72 15
18
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
88
69
12
44
38
77
15
25

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 76 28
4
6
33
15
14
1
5
11 86 27
17 53 32
2

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
12
28
27
20
25
32