11/08/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Siah Jamegan

17:00

2 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

70

74

78

80

86

87

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 45 14
27
7
6
23
18 80 10
70
17 75 9
73
3
61

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

9
33
14
10
5
20

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
9 78 11
5
1
6
18 69 31
70
34
4
23 58 10
30

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
88
40
31
26
16
11
19
17