09/08/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

17:45

2 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

32

56

62

64

71

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
7
23
15
11
6 52 24
4
10 73 78
8
16 67 65
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

65
60
22
88
24
40
26
78

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 86 16
23 91 7
4
20
21
18
22
5
88 72 9
14

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
10
16
90
13
24
7
1
9