09/08/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Zobahan Isfahan

15:30

0 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

49

80

87

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 63 27
88
7
5
23
33
12
11
6 46 19
2
3

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

10
27
1
19
24
9
44
17

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

66
1
2
32 83 11
88
19 67 14
47
16
23
70
28 46 77

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
24
14
33
77
40
29
30