27/07/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:45

2 : 1

هفته 10

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

رخداد های بازی

15

23

64

78

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
1
2
47 78 19
27
88 91 29
16
23
70
28
30

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
42
26
32
19
40
29
33
77

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
11 32 8
15 14 4
91 76 10
20
9
12
90
7
2
99

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
4
1
13
23
40
14
10