25/07/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:45

1 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

88

88

92

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
9
2 51 88
6
77
11
18
4
23
17 59 12
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

12
40
25
26
34
88
14
3

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
15
11
10
78 65 88
4
24 89 2
8
20
12

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
80
65
60
88
40
16
26