21/07/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepidrood Rasht

17:00

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 1100

رخداد های بازی

23

27

34

83

89

93

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20
13
4
12 46 88
2 76 21
44
10
9 58 69
33

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

6
46
1
21
70
88
69

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
10 14 9
4
14
17 66 11
12
6
33 92 32
1
5

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
22
20
11
32
2
15
28
9