20/07/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Gostaresh Foulad

16:00

1 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 550

رخداد های بازی

75

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
9
77 87 27
44
26
7
1
70
25 77 23

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
88
23
27
48
49

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 74 13
11 68 8
15
7
2
10 61 23
99
20
9
12
91

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
4
1
40
14
88
13
27
23