06/07/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Peykan Tehran

16:45

0 : 2

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

40

40

48

52

54

58

72

82

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
11
15
7
2
10 88 23
99
20
12
90
91 91 40

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
4
40
14
44
13
93
23

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 43 17
27
47
7
1
6
23
73
11 43 3
20 46 9
18

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

21
9
5
3
36
61
44
17