04/07/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saipa Tehran

17:20

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

51

53

56

61

82

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
10
18
4 64 7
17
3
32 71 33
6
1
5
9 66 11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
22
28
20
23
2
15
33
11

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 46 9
88
7 84 27
99
23
33
12
11
6 90 30
2
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

10
27
1
5
17
24
9
44
30