23/06/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gostaresh Foulad

19:45

0 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

17

28

53

82

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
10
77
15
25 77 11
19 46 70
34
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
70
11
21
48
28
88

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23
6
10
8
24
12
78
4
22 50 88

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
88
40
5
66