26/05/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

20:45

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 18000

رخداد های بازی

57

58

59

78

80

93

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
23
4
10 39 9
22
20
7
5
1
8 89 11
17 71 16

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
24
70
18
16
30
9
13

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 90 18
21
4
14
11
3
2
6
33 76 17
1
9 93 5

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
22
28
17
32
15
12
5