26/05/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Naft Abadan

20:45

2 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

4

13

24

26

29

64

70

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10 79 23
13
17
11
14
29 55 7
16 61 5
8
6
1

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
3
5
18
23
7
26
20

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 56 20
7
3
1
10 60 8
14
12
44
27 90 18
4
11

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

99
34
40
13
18
20
8
5