20/05/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

20:45

1 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 61000

رخداد های بازی

41

42

45

66

91

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
24
1
10
2
14
47 77 19
6
16
28
88 87 70

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
22
70
30
77
32
19
40
29

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
23
4
10
5
1
21
17
24 78 11
7 68 16
20 85 8

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
22
9
8
13
70
16
30