13/05/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

21:00

0 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 26000

رخداد های بازی

19

84

85

90

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27 80 12
5
1
6
19 66 70
30
11
14
4
23 60 17

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
26
34
17
12
29
70
77
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
11 77 10
23
4
20 67 8
24 64 16
18
5
1
9
21

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
22
7
70
16
30
8
17