05/05/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

21:00

2 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

7

10

18

54

58

70

75

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
23
4 84 70
1
10 75 76
6
40 66 16
2
8
77
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

18
28
22
16
70
20
76
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2 87 69
70
1
19
10
18
77 78 11
15
9 81 90

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
90
44
25
88
37
69
12
11