06/05/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Tehran

21:00

1 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

18

42

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
11 73 9
2
23
4
10 87 17
7 58 20
18
30
1
21

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
70
19
20
22
9
17
13

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
13 75 20
17
11
7 61 10
14
29
8 25 16
6
1

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
3
10
18
27
23
26
16
20