لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 داماش گيلان 0 استقلال خوزستان 0 1392/07/12 16:00
week 27 استقلال خوزستان 1 داماش گيلان 1 1392/11/27 15:30