برنامه بازی ها پويا شوش - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

0 - 0

پرسپوليس دزفول

1399/10/24 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيروزي نگين خورموج

4 - 0

پويا شوش

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

3 - 0

ستارگان کرمانشاه

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

2 - 1

پويا شوش

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

2 - 0

شاهين لردگان

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي ايل بهمئي

1 - 4

پويا شوش

1399/11/19 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

1 - 2

خليج فارس ماهشهر

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيروزي برازجان

2 - 0

پويا شوش

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

0 - 0

شهداي چوار 65 ايلام

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رز موکت بروجن

1 - 1

پويا شوش

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

2 - 3

پرديس خرم آباد لرستان

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

3 - 0

پويا شوش

1399/12/28 15:15