25/02/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

17:00

1 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 60000

رخداد های بازی

33

62

65

65

77

84

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 71 17
3 84 29
4
5
6
10
13
15
22
34
80 46 44

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29
44
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
14
17 85 16
20
24 94 19
26
28
77 78 6
99

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
6
16