25/02/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

19:30

3 : 3

هفته 30

تعداد تماشاچی : 80000

رخداد های بازی

6

15

37

45

46

63

64

68

69

69

70

80

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
6
9
10 57 77
11 64 7
13 74 31
20
23

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
31
77

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
7 65 18
8
9
10 91 21
13
14
23
27
77 86 69

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

69
21
18