04/02/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Padide Khorasan

19:15

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

24

31

40

58

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
11
19
21 85 28
40 68 27
63
87
99 79 23

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

27
23
28

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 75 28
4
5
6
9 46 3
10
13
15
16
80

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
28