06/02/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Malavan Anzali

18:00

2 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

21

61

63

66

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
8 25 25
9
13
14
15
35 88 88
38
40 70 99

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
88
99

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
7 61 77
9
10
13
20
23
27 72 16

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
22