28/01/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Peykan Tehran

17:30

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

7

27

53

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 43 10
3
5
15
17 77 77
19
20
22
23 86 4
29

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
4
10

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
6
7 92 22
10 84 30
11 81 9
12
13
17
18
25
55

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
9
22