28/01/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Tehran

17:30

1 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 8500

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

6

9

16

31

47

55

83

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3 54 9
5
6
10
13
15
17
20 40 99
34
80

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
99

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
8
9
10
14
15
35 81 25
38
40

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25