22/01/1394

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Padide Khorasan

17:30

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 4100

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

43

69

83

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
9
11 87 23
19
21
27
75 45 55
87 61 66
99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

55
66
23

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
6 78 26
15
17
19 68 77
22
23
27 90 20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
20
26