23/01/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

2 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 3200

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

43

45

72

75

90

90

95

95

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
4
6
9
10 87 21
13
14 83 19
27
77 79 12

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

12
19
21

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 59 8
6
10
12
14 60 7
20 93 18
21
28
29
35
88

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
7
18