21/01/1394

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Rahahan Tehran

17:30

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

40

50

55

55

71

72

76

81

92

94

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
10
11
19 62 99
23 91 88
24
27
30
38
40
77 70 15

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
88
99

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
8
11 65 17
13
21 75 20
22
26
29 57 10
77

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

17
20
10