21/12/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

17:30

0 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 17000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

30

75

81

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
9 87 5
10 90 40
11
13
20
23
31 72 88

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
88
5

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3 83 15
4
5
9 62 34
16
17 87 28
80
99
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

34
28
15