21/12/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Foolad Khouzestan

15:30

3 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

2

9

18

30

38

44

50

55

65

72

83

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 87 19
3
5
8
10 70 32
17 70 27
21
24
77
99

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
32
27

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
9
14
19 90 17
21
23 54 6
24
28 93 70
77
80
99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

17
6
70