19/11/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Peykan Tehran

17:10

1 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

10

13

20

48

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
4 82 19
5
6 70 88
10 92 7
14
16
20
22

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
7
19

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 93 20
4
5
6
9 73 99
10
16
17 17 3
22
34
80

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29
3
99
20