17/11/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Padide Khorasan

16:00

1 : 3

هفته 19

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک عباس قلی زاده

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

22

22

37

41

45

52

54

59

73

83

89

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
8
9 78 4
19
21
27
40 28 14
87 79 99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
14
4

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
6
7
8
10
14
18 57 19
23 61 21
27
44 46 1
69

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
21
19