10/11/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

هادی طوسی

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

10

37

59

66

66

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

18
27 87 88
44
8
19 63 21
33 14 14
3
10
69
6
23

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
14
88

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
38
1
9 78 35
25 60 88
8
13 85 99
14
15
40

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

35
99
88