16/08/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Zobahan Isfahan

14:45

1 : 3

هفته 14

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

13

15

26

44

49

55

60

67

72

77

81

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
5
7 69 30
10 88 25
12
13
17 71 11
18
19

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

30
11
25

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
9
10
13 73 19
14
15 75 12
16
35 62 25
40

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
19
12