09/08/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saba Qom

16:35

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

16

71

76

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
7
11
13
16 84 3
17
18
20
70 90 6

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

6
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3 46 14
4
6
10
11
13
15
17
34 57 19

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
8
14