09/08/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

15:30

3 : 2

هفته 13

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

17

17

29

34

42

45

51

64

77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
20
25
12
6
11
30 75 9
17 70 24
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

24
9

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
10
21
6
33
7
12
29 90 99
8 53 14
20

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
99