11/07/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

16:00

0 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

21

40

47

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 45 33
4
22
23
10
7
8 85 15
21
27 59 18
6
2

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

18
15
33

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 70 17
1
7 53 23
5
16
20
3
8
9
14 80 15
10

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
15
23