03/07/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

18:30

2 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 13246

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

13

31

45

45

74

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
7 84 28
2
11 89 25
10
5
20
3
9
16
19 45 34

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
25
34

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
9
1
12
6
33
14
17 88 18
4
24
2 62 3

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
3