27/06/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

18:40

2 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

35

39

43

44

52

53

63

80

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
1
3
7
21 90 18
11 57 9
2
6
23 57 8
15

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
18
8

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
7
3
2
11
10 78 15
5
20
34 51 17
9 67 19

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
15
17