28/05/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

1 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 12500

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

26

53

56

65

65

69

85

88

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
18 59 17
10
1
3
4
7
27 76 77
11 57 9
2
6

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

17
77
9

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77 78 17
22
10 75 23
9
99 85 20
11
2
19
4
27

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
20
23